Naujausias tyrimas patvirtino, kad Kindermusik programos pagerina ankstyvuosius raštingumo įgūdžius!

 

2012-2013 mokslo metais, nepriklausoma tyrimų firma SEG Measurment, atliko tyrimą, kuris apėmė keletą JAV valstijų, norėdami išsiaiškinti, ar efektyvi yra ABC Music and Me programa. Tyrimas buvo atliekamas ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Tyrimas įrodė, kad vaikai, kurių ikimokyklinio ugdymo programos dalimi buvo ABC Music and Me programa, lyginant su tais, kurie šios programos neturėjo, parodė žymiai geresnius rezultatus kitose srityse, kurios buvo tikrinamos Pre-K Assessment testu.

Pre-K Assessment testas yra moksliniais tyrimais paremtas fonologinio sąmoningumo ir raštingumo tikrinimas, kuris matuoja ikimokyklinukams svarbių raštingumo pagrindų išsivystymo lygį ir pateikia mokytojams pasiūlymus, kaip lavinti kiekvieną vaiką atsižvelgiant į jo asmeninius, specialius poreikius. Šie testas vertina įgūdžius, kurie bus svarbūs mokantis skaityti ateityje, ir matuoja tokius dalykus, kaip sugebėjimas parašyti savo vardą, mokėjimas atskirti didžiąsias ir mažąsias abėcėlės raides, raidės garso ištarimas, spausdintų žodžių atpažinimas, rimuoto teksto suvokimas bei vaikiškų eilėraštukų atpažinimas.

Tyrimo metu abi grupės buvo patikrintos jau minėtuoju testu mokslo metų pradžioje ir mokslo metų pabaigoje. Vienos grupės programos dalimi buvo ABC Music and Me pakokėlės. Kontrolinė grupė šių pamokėlių neturėjo. Abi grupės lankė tas pačias, arba panašias mokyklas. Statistinė analizė buvo atliekama taip, kad duomenis būtų galima palyginti. Kovariacijos analizė buvo naudojama lyginant abiejų grupių mokslo metų pabaigoje atlikto testo rezultatus, atsižvelgiant ir kontroliuojant pradinio testo rezultatų skirtumus.

Post a Comment


6 + two =